اجاره كلايمر اجاره كلايمر

کلایمر

خريد كلايمر و اجاره كلايمر با كيفيت و امنيت بالا از توليد كننده


جايگزين داربست كلايمر - سيستم مناسب براي هر پروژه
انتخاب سيستم صعود مناسب منجر به پيشرفتهاي اساسي در گردش كار ساخت و سازهاي مرتفع خواهد شد.
با اين حال ، همه سيستم ها يكسان نيستند. اگر منجر به صرفه جويي در اجاره كلايمر شود ، اجاره كلايمر در يك سيستم كلايمر با كيفيت بالاتر معني دارد
نيروي انساني ، هزينه و زمان ساخت و ساز.
معماري معاصر توسط ساختمانهاي مرتفع تر و هندسه هاي پيچيده تر حاكم است. موفقيت
چنين پروژه هاي ساختماني تا حد زيادي به بهينه سازي موفقيت آميز روند ساخت و ساز بستگي دارد. در زمينه
ساخت و ساز مرتفع ، تصميم گيري براي سيستم صعود مناسب ، تأثير زيادي در زمان و هزينه دارد
ساخت و ساز. در نتيجه ، برنامه ريزي عمليات كوشا از اهميت اساسي برخوردار است: به منظور يافتن كار بهينه
راه حل ، عواملي مانند زمان چرخه ، روش ساخت ، نوع آرماتور و تجهيزات سايت بايد مورد توجه قرار گيرد
در مرحله برنامه ريزي حساب كنيد.
همه قد بلندها يكسان نيستند
افزايش زياد نه تنها از نظر ظاهري يا معماري بيروني آنها بلكه از نظر طراحي ساختاري متفاوت است ،
مصالح ساختماني و روش هاي ساختماني نيز با اين حال ، بسياري از ويژگي هاي مشترك ، مانند يك يا چند هسته وجود دارد
ساخته شده با بتن در محل براي توسعه جايگزين داربستي كه دسترسي را تضمين مي كنند. به همين دليل در بيشتر موارد منطقي است
براي استفاده از سيستم كلايمر
صنعت ساختمان با كم كردن هزينه و زمان ساخت و ساز به طور فزاينده اي شكل مي گيرد. بنابراين ، سودمند است كه شامل شود
تهيه كننده قالب در اسرع وقت در برنامه ريزي عمليات. حتي مشخصات بايد در نظر گرفته شود
گزينه هاي فعلي فن آوري قالب. همچنين شناختن مناطق پيش ساز مشكل ساز از قبل بسيار مهم است
همچنين. آنها نه تنها شامل تغيير مقاطع ديواري ، بلكه تمايلات مختلف ديواري يا واسطه نيز هستند
داستانهايي با ارتفاعات متفاوت. آنها همچنين ممكن است نصب هايي با وزن چند تن باشند كه بايد در نظر گرفته شوند. هر چيزي
كه از قبل در نظر گرفته نشده باشد ، اغلب منجر به هزينه هاي اضافه شده بعدي و خطرات ناشي از وقت گير خواهد شد
بداهه نوازي ها بعد از اين واقعيت كه اغلب ايمني را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
بازار جايگزين داربست كلايمر زيادي را ارائه مي دهد كه از نظر عملكرد فني و قيمت متفاوت هستند. اجاره كلايمر در آن منطقي است
يك سيستم كلايمر با كيفيت بالاتر در صورت بهبود روند ساخت و ساز و در نتيجه پس انداز نيروي انساني ، هزينه و
زمان ساخت مشاهده زمان چرخه هنگام تهيه يك داستان نقش مهمي در ماندن در برنامه دارد. بالا-
هسته هاي بالا رفتن غالباً در يك چرخه چهار تا پنج روزه ساخته مي شوند.
نمودار پاي زير نشان مي دهد كه چگونه فعاليت هاي مختلف به طور معمول هنگام ساخت يك هسته مرتفع مرتب مي شوند. علاوه بر اين
براي تشكيل كار ، درصد زيادي از ساعت كار در قسمت نصب قطعات تقويتي و نصب استفاده مي شود.
هسته نمونه معمولي
تشكيل كار
كار تقويتي
قطعات نصب شده
كارهاي ديگر
ريخته گري
زمان حمل و نقل
(شكل 1) انتخاب سيستم صعود مناسب مي تواند بر دامنه و توزيع مشاغل به شكلي كه باشد تأثير بگذارد
مواد براي موفقيت پروژه

همه جايگزين داربست قالب ساز كلايمر يكسان نيستند
اصطلاح "قالب كلايمر" تركيبي از قالب هاي ديواري با شكل بار را مشخص مي كند
سكوي كاري اوليه به شكل داربست كلايمر يا سكوي كلايمر. قطعات لنگر با ظرفيت بار
از پيش تعريف شده توسط سازنده اجازه مي دهد تا سيستم ايمن سازي در قسمت ريخته گري قبل در سيستم ايمن به حالت تعليق در بيايد
هر قد حداقل مقاومت بتوني بايد با جديت رعايت شود زيرا سازه هاي كلايمر هميشه است
متصل به جديدترين بخش ديوار.
مهم است كه هر نقطه تعليق را با دقت بررسي كنيد تا مطمئن شويد بتن مي تواند نيروهاي وارد شده را جذب كند -
احتمالاً از طريق تقويت اضافي كه ممكن است لازم باشد. معمولاً سيستم عامل هاي در حال افزايش و تعليق براي
تقويت ، ريختن ، بهره برداري از سيستم كلايمر ، دوباره بتن ريزي و برطرف كردن نقاط تعليق مي باشد
در بالا و پايين سكوي اصلي كار نصب شده است.
صخره نوردي به بخش ريخته گري بعدي توسط جرثقيل يا مستقل از جرثقيل از طريق هيدروليك بالا مي رود
سيلندرها ، با و بدون اينكه روي سازه هدايت شوند. بسته به نوع ساختمان ، جايگزين داربست كلايمر نيز مي توانند
در لبه دال مورد استفاده قرار گيرد: براي توليد ديوارها يا ستونهاي نما ، حمل مواد به صورت عمودي يا داخل ساختمان
فرم يك سيستم صفحه نمايش كاملاً محصور براي محافظت از خدمه سايت در برابر ريزش آب و هوا.
جايگزين داربست كلايمر به عنوان راه حل هاي كيت عمل مي كنند
داربست كلايمر را مي توان با قالب هاي بزرگ و همچنين با جايگزين داربست قالب بندي قاب تركيب كرد.
از ويژگي هاي بارز قالب هاي بزرگ اين است كه مي توان آنرا سازگار كرد تا سفارشي سازي را با هر نقشه زميني امكان پذير سازد
از نظر اندازه پانل ، فشار بتن تازه و تعداد نقاط شكل كراوات. از طرف ديگر قاب وجود دارد
جايگزين داربست سازه اي كه از پانل هاي استاندارد در اندازه هاي مختلف تشكيل شده است. آنها مطابق با كيت مونتاژ مي شوند
اصلي و سازگار با شكل عنصر سازه اي است كه از بتن ساخته مي شود.
عمدتا هنگامي كه ساخت شفت ها يك طراحي قالب خوب انديشيده هستند ، ممكن است به دليل صرفه جويي در ساعت كار باشد
تعداد زيادي از بخش هاي ريخته گري مشابه و عمليات تكراري. در اينجا "فكر كردن به سلب كردن در هنگام ساخت
برنامه هايي براي شكل گيري ، "ممكن است يك مزيت اساسي باشد. به خصوص در مناطق گوشه اي ، اطمينان از آساني بسيار مهم است
جداسازي قالب از بتن و ايجاد جادارترين فاصله سلب امكان پذير براي كارآمد
شرايط كاري. در عين حال ، مفيد است كه تعداد امتيازات فرم را به حداقل برسانيد. ميله كراوات
جايگزين داربستي كه از يك طرف قابل اجرا هستند ممكن است موجب صرفه جويي در وقت قابل توجه شوند.
به طور كلي استفاده از ورق هاي قالب ساز با دوام در هنگام توليد تعداد زيادي از بخش هاي ريخته گري بسيار مهم است.
عموماً اينها ورقهاي سازگار با كيفيت بالا هستند كه با رزين فنوليك يا پلاستيك پوشانده شده اند. ورق هاي قالب
از فولاد ساخته شده نيز استفاده مي شود. تغيير برگه ها عملياتي است كه به بهترين وجه از برنامه ريزي شده يا عمداً جلوگيري مي شود
در گردش كار ساخت و ساز.
داربست كلايمر علاوه بر وزن مخصوص به خود و فرم ساز ، بايد بارهاي زنده و باد را نيز منتقل كند
در بخش ريخته گري قبلاً تكميل شده است. به همين دليل ، لنگر ايمن داربست كلايمر بسيار زياد است
اهميت. سيستم كلايمر مي تواند به محض اينكه بخش آخر ريخته شده قدرت كافي پيدا كرد ، بلند شود.

شكل 2
كلايمر وابسته به جرثقيل
هنگام استفاده از جرثقيل براي بلند كردن ، داربست كلايمر و قالب را به حالت بعدي بالا مي برد
بخش به عنوان يك واحد. جرثقيل و ظرفيت بار بايد بر اين اساس برنامه ريزي شوند. در اينجا
بين جايگزين داربستي كه "بر روي ساختمان هدايت مي شوند" و مواردي كه تمايز قائل مي شوند ، تمايز قائل مي شود
"در ساختمان هدايت نمي شوند."
در حين بلند كردن ، صخره نوردي كه روي ساختمان هدايت نمي شود كاملاً جدا شده است
از سازه خارج شده و آزادانه از جرثقيل معلق است. حتي در سرعت باد كم
منطقه در معرض باد و مقاومت در برابر باد ممكن است مشكلاتي به وجود آورد. روند بلند كردن فرد
واحدها مكانهاي خطر موقتي سقوط ايجاد مي كنند كه بايد بر اين اساس ايمن شوند. جايگزين داربست
كه نياز به جرثقيل براي بلند كردن دارند ، به طور معمول براي ساختمانها تا 20 بخش ريخته گري استفاده مي شود.
(شكل 2) خطر خرابي ناشي از باد و محدوديت ظرفيت جرثقيل
بايد هنگام استفاده از جايگزين داربست وابسته به جرثقيل كه روي آن هدايت نشده اند ، در نظر گرفته شود
ساختمان.
مزيت جايگزين داربست كلايمر كه بر روي ساختمان هدايت مي شوند اين است كه آنها در طول ساختمان به ساختمان متصل مي شوند
فرايند بلند كردن نيز جنبه ايمني هنگام بلند كردن جايگزين داربست كلايمر بايد در اوايل دوره در نظر گرفته شود
برنامه ريزي قالب ميانگين سرعت باد به نسبت متناسب با ارتفاع از سطح زمين افزايش مي يابد. به منظور كاهش خطر ابتلا به
خرابي ، جايگزين داربستي كه حتي با سرعت باد بالاتر هم مي توانند برداشته شوند در اينجا استفاده مي شوند.
در حال حاضر حد مجاز سرعت باد 72 كيلومتر در ساعت است. پروفيل هاي فلزي در كفش هاي كلايمر كه به سازه وصل شده اند ايمن است
اطمينان حاصل كنيد كه سيستم بر روي ساختمان هدايت مي شود. فرآيند بلند كردن واحدهاي جداگانه با استفاده از جرثقيل ايجاد مي كند
مكان هاي خطر سقوط موقت كه بايد بر اين اساس ايمن شوند.
كلايمر مستقل از جرثقيل
جايگزين داربست كلايمر مستقل از جرثقيل كه بر روي ساختمان هدايت مي شوند از سقوط آزاد جلوگيري مي كنند
مكانهاي خطرناك زيرا چندين واحد كلايمر به طور همزمان بلند مي شوند. روش ترجيحي
حركت اين جايگزين داربست كلايمر از طريق هيدروليك ، با استفاده از سيلندرهاي قابل حمل هيدروليك و
واحدهاي هيدروليك يك واحد هيدروليك واحد مي تواند چندين سيلندر هيدروليك را در محل تأمين كند
يك بار. هنگامي كه ظرفيت جرثقيل در دسترس است ، برخي از انواع به سرعت با استفاده از a برداشته مي شوند
جرثقيل
(شكل 3) جايگزين داربست كلايمر مستقل از جرثقيل كه روي آن هدايت مي شوند
ساختمان اجازه مي دهد تا خرابي هاي ناشي از باد و
آب و هوا و همچنين جبران خرابي جرثقيل از طريق استفاده از a
واحد هيدروليك موبايل.

درايوهاي تمام هيدروليك سرعت را تضمين مي كنند
تفاوت اصلي به جرثقيل هاي مستقل
جايگزين داربست كلايمر كه بر روي ساختمان هدايت مي شوند ، هيدروليكي تمام عيار است
تجهيزات واحدهاي كلايمر آنها امكان صعود ايمن را فراهم مي كنند
باندهاي بسترهاي نرم افزاري بزرگي مانند همه سيستم عامل هاي موجود در خارج
هسته در يك روش بلند كردن واحد بدون سقوط آزاد
مكانهاي خطرناك چنين جايگزين داربستي را نمي توان از طريق جرثقيل بالا برد.
فرآيند بالابر هيدروليك به دو مرحله مهم نياز دارد:
در مرحله اول پروفايل هاي صعود در كفش هاي كلايمر
لنگر انداخته شده در ساختمان توسط سيلندرهاي هيدروليك بالا مي رود
تا قسمت بعدي در مرحله دوم صعود
داربست ها به سمت پروفيل هاي كلايمر به سمت بالا هل داده مي شوند
همان سيلندرهاي هيدروليك. اين نوع كلايمر
قالب بسيار متنوع است و همچنين امكان پذير است
كلايمر ، شعاع و خم شدن. علاوه بر بلند مرتبه
هسته ها ، از اين سيستم ها با اسكله ها و پيستون ها نيز استفاده مي شود.
جايگزين داربستي با 5 و 10 تن ظرفيت بالابري در هر واحد كلايمر در بازار ايجاد شده اند.
(شكل 4)

جايگزين داربست صعود از جرثقيل مستقل از جرثقيل با درايو هيدروليك مانند "هسته شكل گرفته"
روش ساخت و ساز پيش رو ، كه تا حد زيادي جريان كار ساخت و ساز از باد ، آب و هوا و جرثقيل را خنثي مي كند

جايگزين داربست بستر هاي نرم افزاري با منطقه كاري وسيع
جايگزين داربست بستر هاي نرم افزاري ماشين هاي قالب ساز هستند كه به ويژه ساختمان سازي مي شوند
هسته هاي بلند مؤلفه اصلي تشكيل دهنده محصور و
بستر كار براي شرايط كار ايمن و محافظت از آب و هوا
حتي در ارتفاعات بلند اين مي تواند كل تجهيزات سايت را در خود جاي دهد
متشكل از قالب ، فولاد تقويت كننده براي كار روزانه ، مواد
ظروف و بتن قرار دادن هسته هسته ساختمان. سكته مغزي طولاني
سيلندرهاي هيدروليك اين سكو را در يك آسانسور واحد به ريخته گري بعدي بالا مي برند
بخش بدون جرثقيل كار قالب از يك تخته سنگ معلق است
مشبك مانند پرده اي براي شكل گيري و سلب آسان. منطقه بزرگتر است
قالبهايي كه مي توانند در زير ريختن قرار گيرند و
سيستم عامل تقويت ، اقتصادي تر سيستم. ساختاري
و نيازهاي مشتري به ويژه نصب آرماتور
يا قطعات نصب شده ، از اين نظر نقش مهمي ايفا مي كنند.
(شكل 5)

جايگزين داربست سكوي اتوماتيك صعود به عنوان نمونه از "صفحه و ديوارها"
روش ساختماني ريخته گري در يك ريختن "گردش كار در ساخت و ساز در هسته هاي بلند مرتفع مي شود
شكل 4

تا حد امكان از باد ، آب و هوا و ظرفيت جرثقيل
همه چيز بايد در همگام باشد
روش ساختماني تا حد زيادي تحت تأثير طراحي ساختاري ساختمان با آرماتور مربوطه قرار گرفته است
چيدمان. در اينجا تمايز بين "هسته شكل گرفته در جلو" و "دال و ديوارهايي كه در يك ريخته ريخته مي شوند" انجام مي شود.
روش هاي ساختماني
اغلب پيمانكاران فرعي كار تقويتي را توسط قطعه انجام مي دهند. مهم است كه سيستم كلايمر را به آن تغيير دهيد
الزامات و با انجام اين كار بر گردش كار تأثير مي گذارد. جايگزين داربست داربست عمودي با ساده شروع مي شوند
سكوهاي ريختن روي قالب. معايب: به محض اينكه قالب مورد نظر از بين برود ، اين سيستم عامل ها نمي توانند
ديگر براي نصب آرماتور استفاده مي شود. در مقابل ، سكوهاي ريختن و تقويت كننده
مستقل از قالب اجازه مي دهد تا نصب بهينه تقويت حتي در طول
روند سلب كردن بدين ترتيب شكل گيري كار از كار تقويتي جدا مي شود
امكان كار همزمان در چندين سطح براي قرار گرفتن در ميله هاي تقويت كننده بلندتر
پيشاپيش ، چندين سكو تقويت كننده مي توانند به صورت عمودي مرتب شوند. در صورت
ديوارهاي ضخيم تر و افزايش درجه آرماتور ، برنامه ريزي براي كارهاي تقويتي
انجام شده از دو طرف نيز معني دارد.
هرچه ساختمان بالاتر باشد ، نصب بتن از طريق جرثقيل و
سطل با افزايش ارتفاع ساختمان ، زمان بارگيري و غرق شدن و همچنين زمان افزايش يابد
جرثقيل گره خورده است با استفاده از پمپ هاي بتوني با انواع مختلف مي توان ظرفيت نصب را افزايش داد
انواع جايگزين داربست قرارگيري و رونق هاي بزرگ براي نصب كارآمد بتن. تركيب
سيستم قرارگيري بتن با سيستم صعود خودكار نيز فراهم مي كند
فرصتي براي بلند كردن سيستم بدون جرثقيل - جداگانه يا همراه با باقي مانده
قالب اتوماتيك كلايمر ، در صورت نياز.
نكته مهم ديگر عوامل مخدوش ناشي از تغيير ساختمان است
هندسه و تغييرات مربوط به فرم و جايگزيني قالب فرسوده
ورق كار براي توليد پله ها / فرود پله ها نيز بايد گنجانده شود. به همين دليل
مهم است كه بينشي براي رسيدگي به اين موضوعات در هنگام برنامه ريزي قالب داشته باشيد.
همانطور كه در ابتدا گفته شد ، افزايش زياد فقط از يك هسته تشكيل نمي شود. اين شامل نماي نيز مي باشد
و تخته كف تا نصب تابلوهاي نما. مهم است كه اين موارد را در نظر بگيريد


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/11/7 ساعت: ۱۳ توسط:siteklaymer :

كلايمر در تبريز,اجاره كلايمر در تبريز 09125789785

بخش توليد محتواي سايت كلايمر قصد معرفي تبريز را براي شما دارد

اجاره كلايمر در تبريز

درباره تبريز

تبريز، يكي از بهترين و زيباترين شهرهاي ايران براي افرادي است كه قصد انجام مسافرت در داخل كشور را دارند. اين شهر كه در شمال غربي ايران واقع شده است با عنوان پايتخت گردشگري جهان اسلام از جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي زيادي برخوردار است و بنا بر شواهد تاريخي درباره جاهاي ديدني تبريز، اين شهر يكي از كهن ترين شهرهاي جهان محسوب مي شود. شايد تا به حال معروف ترين لقب تبريز را با عنوان شهر اولين ها شنيده باشيد، دليل نامگذاري تبريز با اين لقب اين است كه بسياري از اولين‌ها در تاريخ ايران مانند اولين چاپخانه، اولين دانشگاه و شهرك دانشگاهي نه تنها در ايران بلكه در جهان، اولين دادگاه استيناف، اولين چاپ اسكناس، اولين شهرداري، اولين شهرباني، اولين سينماي عمومي، اولين كودكستان و اولين مدرسهٔ كر و لال‌هاي ايران و اولين خياباني كه در ايران داراي برق شد همگي در تبريز قرار دارند.

چگونه به تبريز سفر كنيم؟

كلايمر در تبريز

شهر تبريز يكي از شهر هاي بزرگ و پرجمعيت و شهر صنعتي به شمار مي رود از اين رو هر شركت و ارائه دهنده خدمات نبايد به سادگي از اين شهر دوست داشتني و بزرگ و پرجمعيت گذشت علاوه بر اين شهر تبريز داراي شهرك هاي جديدي مي باشند كه از مهمترين آنها ميتوان به شهرك خاوارن، شهرك انديشه، و شهر جديد سهند اشاره كرد كه داراي ساخت سازهاي بسياري هستند و  خيلي از خدمات در اين مناطق ميتواند حائز اهميت باشد، ما نيز ميتوانيم براي كارفرماهاي عزيز، پيمانكاران در شهر تبريز  و حومه خدمات كلايمر اراده دهيم. كلايمر در واقع جايگزين داربست مي باشد كه علاوه بر صرفه جويي در وقت و هزينه از امنيت بسيار بالايي برخوردار است شما ميتوانيد در پروژه هاي ساختماني از دستگاه كلايمر استفاده نماييد دستگاه كلايمر را ميتوانيد به دو روش به صورت خريد كلايمر و اجاره كلايمر تهيه و استفاده نماييد.

راحت‌ترين و گران‌ترين راه براي مسافرت به تبريز، استفاده از هواپيما است. فرودگاه تبريز به‌صورت 24 ساعته آماده به كار است و علاوه بر پروازهاي داخلي، برخي پروازهاي خارجي را نيز پوشش مي‌دهد. در ادامه مدت زمان پرواز تبريز از شهرهاي مختلف ايران  را به‌صورت تقريبي در اختيار شما قرار مي‌دهيم.

تهران به تبريز: 1 ساعت و 10 دقيقه
مشهد به تبريز: 2 ساعت
اصفهان به تبريز : 1 ساعت و 30 دقيقه
شيراز به تبريز : 1 ساعت 55 دقيقه
اهواز به تبريز : 1 ساعت و 30 دقيقه
بندرعباس به تبريز: 2 ساعت و 25 دقيقه
يزد به تبريز: 1 ساعت و 30 دقيقه

گزينه‌ بعدي پيش روي شما قطار است؛ البته در نظر داشته باشيد كه در ايام نوروز خريد بليط قطار تبريز براي شما سخت خواهد بود و در صورتي كه بخواهيد با قطار به تبريز مسافرت كنيد بهتر است كه بليط‌هاي خود را از قبل خريداري كنيد. در ادامه مدت زمان تقريبي كه سفر به تبريز با قطار از شهر هاي مختلف ايران طول ميكشد را در اختيار شما قرار مي‌دهيم.

تهران به تبريز: 7 ساعت و 30 دقيقه
مشهد به تبريز: 12 ساعت
اصفهان به تبريز: 11 ساعت 15 دقيقه
شيراز به تبريز: 15 ساعت و 50 دقيقه
زاهدان به تبريز: 23 ساعت و 30 دقيقه
آبادان به تبريز: 12 ساعت و 30 دقيقه
بندرعباس به تبريز: 21 ساعت و 50 دقيقه

سفر به تبريز با اتوبوس

راه ارزان رسيدن به تبريز، سفر با اتوبوس ميباشد. بايد اين موضوع را در نظر داشته باشيد كه از نظر زماني اين روش براي مسافرت طولاني تر است و از طرفي حتما در قطار يا هواپيما راحت تر هستيد. در پايان انتخاب با شماست، به همين دليل ما جزييات سفر به تبريز با اتوبوس را از شهر هاي مختلف ايران، در اختيار شما مي‌گذاريم، اين اطلاعات عبارتند از فاصله بين دو شهر و مدت زماني كه طول ميكشد تا به مقصد برسيد.

فاصله تهران تبريز 618 كيلومتر، 5 ساعت و 30 دقيقه

فاصله مشهد تبريز 1511 كيلومتر، 14 ساعت و 15 دقيقه

فاصله اصفهان تبريز 887 كيلومتر، 8 ساعت و 30 دقيقه
فاصله شيراز تبريز 1369 كيلومتر، 13 ساعت و 12 دقيقه
فاصله زاهدان تبريز 1998 كيلومتر، 19 ساعت 30 دقيقه
فاصله آبادان تبريز 1286 كيلومتر، 12 ساعت و 30 دقيقه
فاصله بندرعباس تبريز 1795 كيلومتر، 17 ساعت 40 دقيقه

جاهاي ديدني تبريز: محله هاي تبريز

محله هاي قديمي تبريز داستان هاي تاريخي زيادي را با خود به دنبال دارند و بخشي از جاهاي ديدني تبريز در دل همين محله ها قرار دارد، در اين قسمت قصد داريم معروفترين محله‌هاي قديمي تبريز را خدمت شما را معرفي كنيم.

محله مارالان تبريز

محله مارالان كه با نام مارلان نيز شناخته ميشود، از محله‌هاي تاريخي شهر تبريز است و در سمت جنوب شرقي اين شهر واقع شده است. بر روي نقشه محله مارالان تبريز به وسيله بزرگراه آزادي به مناطق شرقي و غربي تبريز متصل مي شود و در گذشته به دليل نزديك بودن آن به جنگل‌هاي جنوبي شهر تبريز، گاهي شمار  بسياري از آهوهاي زيادي به اين محله مي‌آمدند و به همين علت، نام اين محله را مارالان (آهوان) گذاشتند. برخي از جاهاي ديدني تبريز از جمله زيارتگاه ننه‌مريم كه از زيارتگاه‌هاي ارامنه تبريز است و قدمت آن به اوايل دورهٔ قاجار مي‌رسد، در مارالان واقع شده‌است. مركز اين محله ميداني به‌نام چارچي (چهارسوق) است.

محله قديمي باغميشه تبريز

باغميشه يكي از محلات قديمي تبريز ميباشد قديمي ترين كوي آن، كوي بزرگ است. اين محله از شرق به ساحل رودي در تنگنايي ميرسد و آب و هواي بسيار خوبي دارد. اين منطقه با درختان ميوه پوشيده شده‌است. در همان نزديكي روستايي مشهور به بيلانكوه واقع شده. وسعت باغ ميشه را مي توان به راحتي حدس زد درب باغميشه در مقابل باشگاه گيو در كوچه حرمخانه جنب ”مغازه هاي عمر“ قرار داشته و تا شهرك جديدالاحداث باغميشه امتداد پيدا مي كرده است. البته تمام قسمت هاي اين كوي را به جز چند خانوار، باغات تشكيل مي دادند و هم اكنون تعدادي از اين باغات موجود است در ضمن پل سنگي نيز جزيي از اين كوي بزرگ بوده است.

محله دوه چي (شتربان) تبريز

يكي از بزرگترين محله‌هاي تبريز است و در گذشته از مناطق مرفه نشين تبريز بوده است. نام اين كوي به دليل اينكه اكثر مردم تجار و بازرگان بودند و هر كدام در زمان‌هاي قديم براي حمل اجناس از شتر (دوه) استفاده مي‌كردند، دوه چي گذاشته شده است. بعضي از مكان‌هاي معروف و جاهاي ديدني تبريز كه در اين محله قرار داشتند عبارتند از: كاروانسراي مشهدي محمد، كاروانسراي حاج ميرزا محمد امين، كاروانسراي ميرزا رضا صابون پز، آب انبار مشيرالتجار، ميدان كاه فروشان (سامان ميداني)، مسجد دباغ خانه، يخچال، حمام وزير،مدرسه ميرزا مهدي، قبرستان و... كه اين اماكن در زمان قاجار در اين محله قرار داشته اند. 

محله سنجران و راسته كوچه تبريز

سنجران يا سَنِجاران  اكنون نيز محله كوچكي با خانه ها و كوچه هاي تنگ و باريك است كه در سمت غربي محله راسته كوچه واقع شده است؛ محله راسته كوچه در تبريز از محلات قديمي است و از زمان نايب السلطنه، عباس ميرزا به اين نام معروف شده است و قبل از آن قسمت بيشتري از اين محله جزو سنجران بوده است. قبر ابوالحسن موسير كه يكي از بزرگان آن زمان بوده، در اين محله قرار دارد. سنجاران يكي از دوازده دروازه‌ي تبريز قديم بوده است.

محله چهار منار تبريز

محله چهار منار تبريز، يكي از محله‌هاي كوچك قديمي در مركز شهر و نزديك بازار بوده است، مكان‌هاي مهم و جاهاي ديدني تبريز كه در گذشته در اين محله قرار داشته‌اند عبارتند از: دربند ميرزا علي اكبر قنسول، خانه علي آقا تحويلدار، مدرسه حاج صفر علي، حمام حاج نصر، يخچال صادقيه، تيمچه شاهزاده، دلاله زن بازار، سراچه بازار و كاروانسراي حاج سيد حسن" اين مكان ها تا سال 1297 در اين محله قرار داشته اند و امروزه تقريبا چيزي از آن زمان باقي نمانده است. گفته مي شود دليل نامگذاري اين محله، وجود مسجدي با چهار منار در گوشه‌اي از آن بوده.

تهيه و بازنشر
ندا كامدار


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/11/2 ساعت: ۱۰ توسط:siteklaymer :

كلايمر در تهران,اجاره كلايمر در تهران 09125789785

سابقه زندگي در تهران به ۵٫۰۰۰ سال پيش از ميلاد بازمي گردد. در دي ماه ۱۳۹۳ اسكلت يك انسان در منطقه مولوي تهران متعلق به حدود ۷٫۰۰۰ سال پيش كشف گرديد. پيش از اين گمان مي رفت سابقه زندگي در منطقه تهران امروزي به كشفيات قيطريه كه متعلق به ۳٫۰۰۰ سال پيش بود، برمي گردد.

شركت رسمي كلايمر كه از سال 1378 فعاليت مي كند ميتواند براي آن دسته از مشتريان عزيز كه در تهران پروژه ساختماني دارند و به داربست و كلايمر نياز دارند ميتواند مفيد واقع بشه به طوري كه شما به جاي استفاده از داربست كه بارها به خطرات آن اشاره كرديم از جايگزين داربست كلايمر استفاده نماييد شما ميتوانيد با يك تماس براي خريد كلايمر در تهران و يا اجاره كلايمر در تهران اقدام نماييد كارشناس بخش فروش كلايمر آماده پاسخگويي به سوالات شما بزرگواران مي باشد همين الان تماس بگيريد و اگر سوالي در رابطه با خريد كلايمر در تهارن و اجاره كلايمر در تهران داريد مطرح فرماييد.

تهران براي نخستين بار توسّط ايل قاجار پايتخت ايران شد. تصوير كتيبهٔ فتحعلي شاه، روي تپّهٔ سنگي چشمه علي واقع در شمال شهر ري منطقه ۲۰ تهران

تهران در گذشته از روستاهاي ري بوده و ري كه در تقاطع محورهاي قم، خراسان، مازندران، قزوين، گيلان و ساوه واقع شده به سبب مركزيّت مهم سياسي، بازرگاني، اداري و مذهبي از قديم مورد نظر بوده و مدّعيان همواره اين مركز راهبردي را مورد تهاجم و حمله قرار مي داده اند. روستاي تهران به واسطهٔ برخورداري از مغاك ها و حفره هاي زيرزميني و مواضع طبيعي فراوان و دشواري نفوذ در آن ها پناهگاه خوبي براي دولتمردان و ديگر اشخاصي بوده كه احتمالاً مورد تعقيب مدّعيان قرار داشته اند.

از سوي ديگر، كاروان هاي بزرگي كه از محورهاي مورد بحث عبور مي كردند شكارهاي سودمندي بودند و اغلب مورد حمله و چپاول مردم بومي واقع مي شدند. روستاي تهران در واقع كانون چپاولگران و نهانگاه كالاهاي دزديده شده بود و اين وضع تا زمان شاه تهماسب صفوي كه قزوين را به عنوان پايتخت خود انتخاب نمود ادامه داشت. تهران در برابر حملهٔ افغان ها (پشتون ها) ايستادگي زيادي كرد و به همين خاطر آن ها پس از تصرّف تهران اين شهر را ويران كردند و باغ ها و تاكستان هاي آن را از ميان بردند. در زمان نادرشاه تهران دوباره نام و نشاني يافت و در همين شهر بود كه نادرشاه رهبران بزرگ شيعه و سنّي را گرد هم آورد و پيشنهاد اتّحاد اسلامي و رفع اختلاف ها را به آن ها داد.

تهران در آغاز روستايي نسبتاً بزرگ بود كه ميان شهر بزرگ و نام آور آن زمان، شهر ري و كوهپايه هاي البرز جاي گرفته بود. نخستين بار نام آن در يادكرد زندگينامهٔ ابوعبدالله حافظ تهراني (زاده ۱۸۴ خ) آمده است. پس از يورش مغولان به ري و ويراني اين شهر، تهران بيش از پيش رشد يافت و شماري از اهالي آوارهٔ ري را نيز در خود جاي داد و مساحتش در اين دوران به ۱۰۶ هكتار رسيده بود. اين منطقه در دوره سلسله صفوي به علّت اين كه بقعه سيد حمزه جدّ اعلاي صفويه در نزديكي حرم شاهزاده عبدالعظيم جاي داشت و تهران نيز داراي باغ هاي خوش آب و هوا بود، مورد توجّه قرار گرفت.

نخستين بار، شاه طهماسب اول صفوي در سال ۹۱۶ خ. هنگام گذر از تهران باغ و بوستان فراوان اين شهر را پسنديد و دستور داد تا بارو و خندقي به دور آن بكشند. اين بارو كه ۱۱۴ برج به عدد سوره هاي قرآن و چهار دروازه رو به چهار سوي دنياي پيرامون داشت، از شمال به ميدان توپ خانه و خيابان سپه، از جنوب به خيابان مولوي، از شرق به خيابان ري و از غرب به خيابان وحدت اسلامي (شاپور) امروزي محدود مي شد، مساحت تهران در اين دوران به ۴۴۰ هكتار رسيد.

در دورهٔ شاه عباس يكم (۹۶۶ تا ۱۰۰۷ خ) پل، كاخ و كاروانسراهاي زيادي بر پا شد، در بخش شمالي برج و باروي شاه تهماسبي، چهارباغ و چنارستاني ساخته شد كه بعدها دورش را ديواري كشيدند و به صورت كاخ (كاخ گلستان) و پايگاه فرمانروايي درآوردند. كريم خان در نبردهاي خود برابر محمدحسن خان قاجار در سال ۱۱۷۲ قمري تهران را مركز اردوكشي خود برگزيد و پس از پيروزي در اين جنگ در ديوانخانه ديرين تهران كه در زمان شاه سليمان ساخته شده بود بارِ عام داد و با عنوان وكيل الرعايا، زمامداري ايران را در دست گرفت.

مكان هاي مذهبي تهران

مسجدها، حسينيه ها و امامزاده ها از جمله مكان هاي مذهبي پايتخت هستند كه در مجموع ۲٬۰۷۲ مركز (۱۳۸۷ خ) را شامل مي شوند. تهران ۱۵۴۶ مسجد، ۴۸۷ حسينيه، و ۳۹ امامزاده دارد. در واقع براي هر ۳٬۵۱۶ تهراني يك مركز مذهبي وجود دارد. بيشترين امامزاده هاي پايتخت در منطقه ۲۰ متمركز شده و بعد از آن منطقه ۲ و ۱ داراي بيشترين امامزاده ها هستند. در ۱۲ منطقه هم هيچ امامزاده اي وجود ندارد.

مسجد و خانه شيخ فضل الله نوري در سنگلج، خانه شيخ فضل الله نوري آدرس: استان تهران، شهر تهران، خيابان بهشت، خيابان شيخ فضل الله نوري (از بن بست جوان شماره ۲ و از بن بست نجم آبادي شماره ۳.)

جغرافيا تهران

شهر تهران در ۵۱ درجه و ۲ دقيقه تا ۵۱ درجه و ۳۶ دقيقهٔ طول شرقي و ۳۵ درجه و ۳۴ دقيقه تا ۳۵ درجه و ۵۰ دقيقهٔ عرض شمالي قرار گرفته است و ارتفاع آن از ۲۰۰۰ متر در مرتفع ترين نقاط شمال تا ۱۲۰۰ متر در مركز و ۱۰۵۰ متر در جنوب متغيّر است. تهران در بين دو وادي كوه و كوير و در دامنه هاي جنوبي رشته كوه البرز گسترده شده است. از جنوب به كوه هاي ري و بي بي شهربانو و دشت هاي هموار شهريار و ورامين و از شمال توسط كوهستان محصور شده است.ارتفاع چند نقطه شهر تهران از سطح دريا: شهر تهران از نظر زمين لرزه جزء مناطق پرزيان (۸ تا ۱۰ درجه مركالي) به شمار مي آيد. گسلهايي كه در تهران و حومه تا شعاع ۱۵۰ كيلومتري مركز شهر قرار دارند، عبارتند از گسل مشاء، گسل شمال تهران، گسل ري، گسل طالقان، گسل ايوانكي و گسل ايپك كه بررسي رفتار آن ها حايز اهميت است.

شهر تهران، به طور پيوسته در معرض خطر سيل قرار دارد. از دلايل اصلي اين موضوع، مي توان اختلاف ارتفاع زياد، شرايط اقليمي خاص، وجود رودخانه هاي فراوان مانند رود كرج، رود دربند، رود چيتگر و مسيل هاي متعدد و قرارگرفتن شهر تهران در پاي كوه را نام برد. همچنين در شهر تهران، ۱۲ حوزه آبريز بالادست مسلط بر آب و ۱۴ كيلومتر نوار مولد سيل از دارآباد تا غرب دره فرحزاد وجود دارد.

بيشتر بدانيد و بشناسيد

1 - تهران با مساحت ۷۳۰ كيلومتر مربع بيست و هفتمين شهر بزرگ جهان محسوب مي شود.

2 -  تهران اولين بار در دوره صفويه داراي دروازه شد. شاه طهماسب صفوي در دوران سلطنت خود به دليل علاقه خاصي كه به تهران و آب و هواي تميز آن داشت ، دستور داده بود كه دور تا دور شهر تهران را ارگي كشيده و شش دروازه بر روي آن بنا كنند.

3 - از دوران قاجار تاكنون تهران پايتخت ايران است.

4 - اين ارگ داراي ۱۱۴ برج به تعداد سوره هاي قران كريم بود و تا اوايل دوره ناصرالدين شاه همچنان پابرجا بود كه در اين زمان به طور كامل تخريب شد و به جاي آن تهران گسترش پيدا كرد و داراي دوازده دروازه شد.

5 - زماني كه در سال ۱۷۸۸ ميلادي آقا محمد خان قاجار تهران را به عنوان پايتخت خود انتخاب كرد، تهران روند پيشرفت و شكوفايي خود را آغاز كرد.

6 - ساختار اداري ايران در تهران متمركز است.

7 - برج آزادي اولين و مشهورترين نماد تهران و برج ميلاد نماد ديگر تهران است.

8 - در فهرست گران ترين پايتخت هاي جهان در سال ۲۰۰۸ ميلادي، تهران در رتبه ي آخر قرار گرفت.

9 - اولين ساختمان مرتفع و بلند تهران، ساختمان پلاسكو در خيابان استانبول بود كه روز ۳۰ دي ۱۳۹۵ در اثر آتش سوزي فروريخت.

10 - آخرين زلزله ي شديد تهران در سال ۱۸۳۰ ميلادي رخ داده است.

11 - از لحاظ زمين شناختي، تهران روي گسل هاي فعال قرار دارد كه باعث رانش زمين و زمين لرزه مي شود.

12 - تهران در ليست خطرناك ترين شهرهاي دنيا براي وقوع بلاياي طبيعي قرار دارد.

13 - سابقه ي زندگي در تهران به ۵ هزار سال قبل از ميلاد باز مي گردد.

14 - در سال ۱۳۹۳ يك اسكلت انسان در منطقه ي مولوي تهران كشف شد كه حدود ۷ هزار سال پيش زندگي مي كرد.

15 - تهران قبل از اين كه به شهر بزرگي تبديل شود، روستايي از توابع شهر ري بود.

16 - فوتبال ورزش اول شهر تهران است.

17 - دانشگاه آزاد اسلامي نخستين بار با ايجاد واحد تهران شروع به كار كرد.

18 - از دوران قاجار تاكنون تهران پايتخت ايران است.

19 - در تهران به ازاي هر نفر، ۴ موش وجود دارد.

20 - خيابان وليعصر طولاني ترين خيابان خاور ميانه در تهران واقع شده است.

 تهيه، ويرايش و بازنشر
ندا كامدار


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/10/25 ساعت: ۱۱ توسط:siteklaymer :

اجاره كلايمر

اجاره كلايمر فروش كلايمر با بهترين شرايط 09125789785

خلاصه و پيش نويس براي اجاره كلايمر و فروش كلايمر

دستگاه كلايمر بستري مناسب و شايع در ايالات متجده است كه كار را براي ارتفاعات از جمله نماي ساختمانها آسان مي سازد دستگاه كلايمر يك سيستم قدرتمند براي بكار گيري در ساختمانها مي باشد و مي توان براي ارتفاعات بسيار بالا از كلايمر استفاده نمود و همچنين  ميتوان با سبد مخصوص كلايمر بارهاي سنگيني را نيز به ارتفاعات ساختمانها(طبقات) حمل كرد. البته بايد به اين نكته نيز توجه كنيم كه اينها در روش هاي سنتي يا همان داربست تقريبا غير ممكن و يا بسيار بسيار سخت است.تاريخچه و پيدايش دستگاه كلايمر را ميتوان به 1980 اشاره كرد اگر چه در دهه ي 1990 تبديل به يك سيستم و دستگاه محبوب و مناسب جهت جايگزين داربست هاي سنتي دانست كه پيمانكاران متعددي را جذب خود كرد و به انتخاب اصلي پيمانكاران ساختماني در اين نهه شد.

 طبق يك آمار رسمي 16.800 نفر بر روي 5600 دستگاه كلايمر مشغول به كار هستند و اين آمار شامل كشور ايران نمي شود و هر ساله حدود 3.3 ميليون ساعت بر روي دستگاه هاي كلايمر كار ميكنند.

 "از شركت هاي رسمي و با سابقه اقدام به خريد دستگاه كلايمر با بهترين شرايط نماييد و يا اقدام به اجاره كلايمر نماييد در صورتي كه به درستي نصب و راه اندازي شود بسيار ايده آل خواهد بود ولي  اگر استاندارد نباشد فاجعه بار مي شود"

معمولا دستگاه هاي ما ويژگي هاي بسيار متعددي براي خريد كلايمر و يا اجاره كلايمر دارند. دستگاه هاي ساخته شده توسط ما بسيار سريع از انچه تصور ميكنيد مونتاژ مي شوند و همچنين سبد هاي قابل تنظيم و استانداردي براي راحتي كارگران طراحي و توليد كرده ايم كه كاهش آسيب هاي كمر و ... به طور چشمگيري كاهش ميدهد. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كنيم كه تعداد مرگ و مير از استفاده دستگاه كلايمر كم نبوده و همانطور كه اشاره كرديم اگر دستگاه كلايمر به درستي و البته مهندسي طراحي نشده باشد ميتواند خسارت هاي جبران ناپذيري را براي كارفرما ايجاد كنند(البته اين خطرات هر لحظه در داربست هاي سنتي وجود دارد)اما در جايگزين داربست تنها در صورتي اين اتفاق خواهد افتاد كه دستگاه كلايمر با مشكل اساسي روبرو شده و  منجر به سقوط خواهد شد كه در اين صورت واقعا فاجعه به بار خواهد آمد. البته بايد اشاره كنيم كه اين آمار براي كشور ايران نبوده و براي ايالات متحده مي باشد

دستگاه هاي ساخته شده توسط ما از ايمني بالايي برخوردار بوده و براي همين منظور يه سيم يدك براي جلوگيري از سقوط تعبيه شده است

 در سال 2006 مركز تحقيقات و آموزش ساخت CPWR  كار گروهي را براي بررسي مشكلات و بالا بردن امنيت دستگاه كلايمر تشكيل داد كه اعضاي ان را نمايندگاه صنعت كشور و نماينده اي از دولت تشكيل ميداد. هدف اصلي اين كارگروه بررسي امنيت دستگاه و پيشبرد افزايش امنيت دستگاه بود توصيه هايي توسط اين كارگروه صادر شد كه شامل 5 بخش مي باشد كه در زير به موارد 5 گانه توصيه هاي اين كارگروه مي پردازيم.

تاسيس موسسه اموزشي دستگاه كلايمر و ارائه مدرك توسط اين موسسه

در اين اموزشگاه به طرز كار دستگاه كلايمر پرداخته ميشود و همچنين فرد با انواع دستگاه كلايمر  و نجوه استفاده از دستگاه كلايمر را فرا خواهد گرفت و ميتواند با آگاهي مناسب كه در اين كلاس ها ياد گرفته است با دستگاه كلايمر به طور ايمن كار كند.

اتخاذ كنترل توسط مهندسين بعد از نصب و راه اندازي

بعد از نصب و راه اندازي نياز است يك متخصص مراحل نصب را كنترل كند سيم هاي متصل به سبد را چك و كنترل كند ايمني نگه دارنده در پشت بام را به طور دقيق چك كند

 نقش اپراتور دستگاه و مسئوليت آن را بهش يادآور شويد

توليدكنندگان، توزيع كنندگان، تامين كنندگان و اپراتور دستگاه همگي بايد نقش و مسئوليت خود به خوبي به انجام برسانند

تعيين صلاحيت ها و نقش هاي خاص

همه اپراتور هاي دستگاه، بايد توسط متخصصين تعيين صلاحيت شوند و نكات ايميني به انها ارائه شود

 به روز رساني استاندارد هاي روز

براي طراحي و ساخت دستگاه هاي جديد مي بايست استانداردهاي روز در آن رعايت شود و دستگاه هاي قديمي نيز به روز رساني شوند.

 درباره اين مقاله كه به چه چيزهايي در مورد كلايمر خواهيم پرداخت

ما در اين مقاله كه گردآوري و منتشر ميكنيم هدف ما كمك به استفاده از دستگاه كلايمر به صورت ايمن مي باشد  توصيه هايي كه براي استفاده كنندگان و توليد كنندگان داريم اميدواريم كه مورد رضايت شما بزرگواران قرار گرفته باشدو همچنين در اين مقاله به استفاده از داربست خواهيم پرداخت كه چرا استفاده از داربست پر خطر و پر هزينه مي باشد.

كلايمر به چه صورت كار ميكند؟

اگر بخواهيم به اجزاي دستگاه كلايمر نگاه كنيم و بررسي كنيم كه از چه اجزايي تشكيل شده است بايد به سبد افقي آن اشاره كنيم كه كه كارگران بر  يو ان سوار شده و كار ميكنند و يك نگه دارنده نيز براي اين سبد پشت بام وجود دارد كه با دو سيم به سبد دستگاه كلايمر متصل مي شود.همچنين يك دستگاه الكترو موتور به سبد نصب شده است كه داراي كليد هاي نگه دارنده كليد پيمايش به بالا كليد پيمايش به پايين را دارا است(البته اين در دستگاه هاي كلايمر برقي وجود دارد و در دستگاه هاي كلايمر دستي حركت با دست براي بالا بردن و پايين آوردن استفاده مي شود.

استفاده هاي عمومي از دستگاه كلايمر

معمولا از كلايمر براي نماي ساختمانها استفاده ميشود حال ميتواند براي سيمانكاري نماي ساختمان استفاده شود و يا براي نصب نماهاي شيشه اي و يا مواردي كه نياز باشد بر  روي نماي ساختمان انجام شود

مزاياي اجاره كلايمر و استفاده از دستگاه كلايمر

در نظر سنجي اخير كه تعداد شركت كنندگان انان به حدود 50 نفر مي رسيد  و تشكيل دهندگان آنان را پيمانكاران ساختمان و مهندسين ساختمان تشكيل داده بودند كه در بيشتر موارد از كلايمر به جاي داربست استفاده كرده بودند تقريبا 70 درصد از شركت كنندگان در نظر سنجي به بهترين مزاياي استفاده از كلايمر به افزايش بهره وري اشاره كردن 60 درصد نيز بر اين معتقد هستند كه به وطر چشمگيري استفاده از كلايمر صرفه جويي در زمان و هزينه است همچنين 50 درصد از شركت كنندگان بر اين باور هستن كه كلايمر از امنيت خيلي بالايي به نسب داربست ها برخوردار است.

همانطور كه ار نظر سنجي پيداست به راحتي ميفهميم كه  استفاده از دستگاه كلايمر به جاي روش هاي سنتي مثل داربست فلزي كم هزينه بودن آن ، ايمن بودن دستگاه كلايمر، افزايش سرعت كار سود قابل توجهي و راحتي كار را براي پيمانكاران و استفاده كنندگان داربست در پي خواهد داشت.

گزارش رسمي از حادثه غم انگيز دستگاه كلايمر

در يكي از پروزه هايي كه مربوط به تاريخ 10 ژوئن سال 2009 ميلادي مربوط مي شود سه مرد جوان در خيابان ريوگراند كه مشغول انجام كار بودند و از دستگاه كلايمر استفاده مي كردند كه گويي خبر نداشتند كه امروز روز پاياني زندگي شان است و قرار است امروز به زندگي خود خاتمه بدهند نقض فني دستگاه كلايمر  و فروپاشي دستگاه  باعث شد تا اين سه جوان به زندگي خود در اين دنيا پايان دهند فروپاشي دستگاه كلايمر حدودا  از طبقات 11 و 12 طبقه اتفاق افتاد يكي از قرباني اين صحنه دلخراش كه بلافاصله از سبد كلايمر پرت شده بود در نهايت بر  روي سقف يك كاراز فرود آمد رائول راميرز كاماچو كه با 27 سال سن و  همسر خود به همراه 2 فرزند در مكزيك زندگي ميكردند جوئل ايرواس سرريتس هم با 30 سال سن و لوپز پرز با 28 سال سن هر دو در هندوراس به تنهايي و مجردي زندگي ميكردند

 اوشا در نهايت به 4 شركت كه در اين پروزه درگير بودند مبلغ 160 هزار دلار خسارت پرداخت كرد

البته گفتني است كه نقض فني و فروپاشي دستگاه كلايمر به علت بي دقتي و عدم كنترل بعد از نصب توسط متخصص گزارش  شده بود كه اين احتمال داده ميشود كه اگر نصب و راه اندازي توسط متخصص انجام و كنترل شود شاهد اين گونه حادثه ها نخواهيم بود

 متاسفانه كمبود هاي آموزشي در اين زمينه ميتواند خطر آفرين و يا استفاده كننده را با مشكلات روبرو كند بر خلاف نصب داربست، كلايمر بايد طبق اساس و اصول نصب و راه اندازي شود و متاسفانه شاهد هستيم كه شركت هاي وارد كننده كلايمر  و توليد كننده بيشتر ميشود و بايد براي اين منظور و در اين زمينه نيز به صورت اختصاصي واحدي براي نظارت تشكيل شود

شركت هاي توليد كننده و وارد كننده كلايمر بايد براي ايميني دستگاه كلايمر اموزش استفاده را براي اپراتورهاي دستگاه كلايمر ارائه بدهند و ميزان آگاهي آنها را براي استفاده از دستگاه بالا ببرند كساني كه اقدام به خريد كلايمر ميكنند و يا اقدام به اجاره كلايمر ميكنند بايد همه جانبه توسط شركت تامين كننده كلايمر پشتيباني شود از اموزش استفاده گرفته تا سروس دستگاه و ...

ترجمه آزاد و غير  رسمي
كپي از اين محتوا مجاز نيست و با فرد و وب سايت متخلف برخورد شديد خواهد شد


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/10/3 ساعت: ۰۹ توسط:siteklaymer :

كلايمر شركت اسپايدر جايگزين داربست

شركت اسپايدر طراح و توليد كننده دستگاه كلايمر جهت دسترسي آسان به نماي ساختمانها و انواع بالابرها و آسانسور و همچنين كار با طناب و قطعات و وسائل هاي مورد نياز براي دسترسي سريع و آسان را به ارتفاع براي مشتريان فراهم ميكند از جمله مواردي كه شركت اسپايدر در آن زمينه فعاليت عمده دارد ميتوان به عمليات و پروژه هاي صنعتي، جوشكاري و دسترسي سريع و آسان توام با امنيت اشاره كرد. شركت اسپايدر با طراحي و خط توليد سيستم كلايمر اين امكان را براي مشتريان فراهم آورده است كه هر شركت، پيمانكار و شخصي نياز به داربست داشته باشد بتواند از جايگزين داربست و كلايمر از آن استفاده نمايد. استفاده از كلايمر در ارتفاع امنيت را تامين و براي پيمانكاران قابل اعتماد مي باشد

كلايمر

پيشنهاد كلايمر
آشنايي با انواع كلايمر و جايگزين داربست

شركت اسپايدر در سال 1947 ميلادي اولين سيستم كلايمر خود را براي مشتريان ارائه داد. با گذشت زمان شركت كلايمر اسپايدر تجهيزات و توليدات خود را به روز كرد و سهم قابل توجهي از بازار را به خود اختصاص داد. در سال 2008 گواهي Seattle دستورالعمل هاي استاندارد در توليد كلايمر و جايگزين داربست را دقيق رعايت كرده و شما ميتوانيد محصولات شركت را دنبال كنيد

شركت اسپايدر كلايمر ها را بر اساس و طبق گواهي ISO 9001 طراحي و توليد مي كند. از مهمترين ويژگي هايي كه باعث ميشود مشتري از كلايمر استفاده كند ميتوان به امنيت صرفه جويي در هزينه و زمان را ذكر كرد با استفاده از كلايمر و يا اجاره كلايمر هزينه قابل توجهي را در پروژه صرفه جويي ميكنيد و امنيت را براي كارگران فراهم ميكنيد.

براي دريافت كسب اطلاعات بيشتر و يا مشاوره در زمينه خريد كلايمر و يا اجاره كلايمر ميتوانيد با كارشناس فروش با شماره 09125789785 تماس بگيريد

ترجمه آزاد و غير رسمي

تهيه و ترجمه : ندا كامدار


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/4/14 ساعت: ۱۸ توسط:siteklaymer :